Konstantina, Garrigarang Badu

14 October - 16 December 2023